Batxillerat Acadèmia Igualada

Els recursos materials i humans de l’Acadèmia Igualada es complementen amb una intensa acció tutorial que té cura de la formació acadèmica i humana de l’alumne/a.

Tel. 93 803 14 94

Batxillerat

Batxillerat

Els estudis de Batxillerat tenen una durada de dos cursos estructurats en un únic cicle (16 - 18 anys). L'Acadèmia és una de les poques escoles que té els Batxillerats concertats i subvencionats.
L'Acadèmia ofereix tres modalitats de Batxillerat:

  • Modalitat de Tecnologia.
  • Modalitat de Ciències de la Natura i de la Salut.
  • Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.

Aprendre sense pensar és en va, pensar sense aprendre és perillós." Confuci

El Batxillerat és una prolongació de la formació Secundària. Els estudis que s’hi imparteixen es consideren polivalents, integradors, flexibles i amb una important dimensió orientadora.


Horaris

Matí de 8 a 14h
Batxillerat
Escola verda
Escola verda
Escola verda
Escola verda
European Commission
ECHE
Copyright © 2010 - C/ Sant Josep, 110-112 - 08700 Igualada - Nota legal