CFGM Acadèmia Igualada

Els recursos materials i humans de l’Acadèmia Igualada es complementen amb una intensa acció tutorial que té cura de la formació acadèmica i humana de l’alumne/a.

Tel. 93 803 14 94

CFGM

CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

CFGM

DURADA: 1400 hores
Formació en el centre educatiu: 990 h.
Formació en centres de treball: 410 h.

HORARI: dilluns a divendres: 7:45-13:15/14:00

OBJECTIUS: Capacita per a ser guia de senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d'escalada ni alpinisme.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL:
Exercirà la seva activitat en el camp del turisme i el lleure, prestant serveis d'acompanyament a particulars o grup en la realització d'activitats ludicoesportives en el medi natural.

CFGM

CRÈDITS:
Crèdit 1: El medi natural.
Crèdit 2: Conducció de grups i activitats en el medi natural.
Crèdit 3: Seguretat i supervivència en muntanya.
Crèdit 4: Conducció de grups en bicicletes.
Crèdit 5: Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.
Crèdit 6: Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
Crèdit 7: Fonaments de l'activitat física.
Crèdit 8: Primers auxilis.
Crèdit 9: Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
Crèdit 10: Dinàmica de grups.
Crèdit 11: Formació i orientació laboral.
Crèdit 12: Formació en centres de treball.
Crèdit 13: Anglès.
Crèdit 14: La neu.

Escola verda
Escola verda
Escola verda
Escola verda
European Commission
ECHE
Copyright © 2010 - C/ Sant Josep, 110-112 - 08700 Igualada - Nota legal