Educació Primària Acadèmia Igualada

Els recursos materials i humans de l’Acadèmia Igualada es complementen amb una intensa acció tutorial que té cura de la formació acadèmica i humana de l’alumne/a.

Tel. 93 803 14 94

Educació Primària

Educació Primària

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori.
S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle Inicial (de 6 a 8 anys), Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle Superior (de 10 a 12 anys).
A l’Acadèmia Igualada treballem per tal d’afavorir en tots/es els/les alumnes de l’escola el desenvolupament de les capacitats individuals, l’equilibri personal i emocional i la relació amb l’entorn tant físic com social. A més a més, potenciem l’adquisició dels elements culturals fonamentals, i els aprenentatges relatius a totes les àrees del currículum per tal que els/les vostres fills assoleixin un bon nivell competencial.

Horari lectiu:

-Matí: De les 9h del matí fins les 13h.

-Tarda: De les 15h fins les 17h.

-Es podrà accedir a l’escola a partir d’un quart d’hora abans que es comencin les classes, és a dir, a les 8:45h i a les 14:45h.

Educació Primària

El coneixement és l'aliment de l'ànima. Plató

Educació Primària

Pels alumnes que ja s'han iniciat a la nostra escola, l’anglès forma part d'una manera natural dels seu aprenentatge arribant a assolir un bon nivell i uns resultats òptims tant pel que fa a la producció oral com escrita. L'escola ha decidit augmentar la presència de la llengua anglesa al currículum, utilitzant-la com a llengua d'aprenentatge en les àrees de Coneixement del Medi Natural "Science" i en l'àrea de Plàstica "Arts and Crafts" en tots els cicles de l'etapa d' E. Primària. D'aquesta manera garantim que l'alumne/a aprengui l'anglès de forma natural i significativa. Tal i com aprenem la nostra llengua materna.

Escola verda
Escola verda
Escola verda
Escola verda
European Commission
ECHE
Copyright © 2010 - C/ Sant Josep, 110-112 - 08700 Igualada - Nota legal