Acadèmia Igualada, Una escola amb vocació de servei

Els recursos materials i humans de l’Acadèmia Igualada es complementen amb una intensa acció tutorial que té cura de la formació acadèmica i humana de l’alumne/a.

Tel. 93 803 14 94

Ensenyament

Sigueu benvinguts a l'Acadèmia Igualada, una escola activa, amb un compromís de fomentar en l'alumne/a una actitud curiosa, crítica i investigadora. L'Acadèmia compta actualment amb una oferta educativa completa, des dels zero anys fins a la universitat o als Cicles Formatius de Grau Superior, alguns dels quals impartim a la nostra escola. Per aquest fet, l'escola es pot permetre d'oferir un projecte educatiu coherent i integrador, el qual es basa en ser respectuós amb les diverses maneres de pensar i resta obert a tothom.


Instal·lacions

L'Acadèmia Igualada disposa d'unes instal·lacions àmplies amb espais oberts per tal que els alumnes desenvolupin el seu procés d'aprenentatge amb les millors facilitats possibles. El centre posa a l'abast dels alumnes diverses aules educatives, des de laboratoris fins a classes de tecnologia, informàtica i música. A més, el centre ofereix un servei de permanències per tal de compaginar la vida laboral dels pares amb l'escolar, i un servei de desplaçament en autocar del centre. L'escola disposa també de servei de menjador amb cuina pròpia amb dietes equilibrades, supervisades per un dietista, i adaptades a les diferents edats dels nens.


Assignatures

Ja fa molt temps que l'escola ha estat molt interessada en l'aprenentatge de la llengua estrangera. Des del centre creiem que cal potenciar els idiomes curriculars, la formació humanística i la inquietud científica. Les activitats extraescolars també tenen un paper destacat a l'Acadèmia Igualada ja que són un bon complement a la formació dels nostres alumnes, pensades perquè d'una forma lúdica i divertida s'introdueixin en les activitats educatives. Aquestes poden variar segons la demanda de cada curs i s'ofereixen a l'inici de curs.


Valors

L'Acadèmia Igualada es caracteritza per un estil de treball on es desenvolupa l'esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social. La formació en el respecte pels drets i llibertats fonamentals dins del marc moral i constitucional serà l'eix vertebrador de la nostra tasca educativa, sense renunciar a l'ordre ni a la disciplina del funcionament de l'Acadèmia, tal i com queda reflectit en el nostre reglament d'ordre intern.

Escola verda
Escola verda
Escola verda
Escola verda
European Commission
ECHE
Copyright © 2010 - C/ Sant Josep, 110-112 - 08700 Igualada - Nota legal