ESO Acadèmia Igualada

Els recursos materials i humans de l’Acadèmia Igualada es complementen amb una intensa acció tutorial que té cura de la formació acadèmica i humana de l’alumne/a.

Tel. 93 803 14 94

ESO

ESO

Els estudis d'E.S.O inclouen 4 cursos que van des de primer fins a quart, estructurats en dos cicles: el primer cicle (de 12 a 14 anys) i el segon cicle (de 14 a 16 anys). L'E.S.O és l'última etapa que integra la formació de base i que permetrà a l'alumne/a a incorporar-se al món laboral.
Pretén la formació acadèmica i personal necessària per poder prendre la millor opció, segons els interessos i aptituds de cada alumne/a.

Horaris

Matí de 9 a 13h
Tarda de 15 a 17h
Dos matins es començarà a les 8h
ESO

A més d'ensenyar, ensenya a dubtar del que has ensenyat. José Ortega y Gasset

ESO

L'E.S.O incorpora en el seu currículum matèries comunes i variables, aquestes últimes permetran a l'alumne/a millorar, ampliar o descobrir conceptes, augmentant d'aquesta manera les seves opcions futures. L'objectiu principal és que tots els alumnes quan finalitzin la secundària puguin expressar-se correctament en anglès, en part gràcies als intercanvis que l'escola ofereix a Anglaterra i Alemanya.

Escola verda
Escola verda
Escola verda
Escola verda
European Commission
ECHE
Copyright © 2010 - C/ Sant Josep, 110-112 - 08700 Igualada - Nota legal