Missió, Visió i Valors Acadèmia Igualada

Els recursos materials i humans de l’Acadèmia Igualada es complementen amb una intensa acció tutorial que té cura de la formació acadèmica i humana de l’alumne/a.

Tel. 93 803 14 94

Missió, visió i valors

Missió, Visió i Valors

L'Acadèmia Igualada és una institució d'iniciativa privada, aconfessional, en la qual la religió es presenta com un fet social, cultural i històric des d'un enfocament pluralista i respectuós amb les diverses opcions religioses, tant dels professors com dels alumnes.

L'Acadèmia parteix de la inserció en el context cultural del propi país, com a base per arribar als coneixements que assenyalen els programes de les diverses matèries que s'hi imparteixen. Constitueix un dels pilars bàsics de la inserció efectiva en la realitat socio-cultural de Catalunya.

Escola verda
Escola verda
Escola verda
Escola verda
European Commission
ECHE
Copyright © 2010 - C/ Sant Josep, 110-112 - 08700 Igualada - Nota legal