Notícies Acadèmia Igualada

Els recursos materials i humans de l’Acadèmia Igualada es complementen amb una intensa acció tutorial que té cura de la formació acadèmica i humana de l’alumne/a.

Tel. 93 803 14 94

NOTÍCIES
PROJECTE RIUS , 1er Batxillerat.

Com ja sabeu, els alumnes de l’Acadèmia tenim adoptat un tram del riu Anoia. Com és habitual, la classe de primer de batxillerat  ha realitzat la inspecció anual corresponent a la tardor.

La inspecció es basa en l’anàlisi de la qualitat biològica, fisicoquímica i hidromorfològica del riu.

Enguany, tot i que la qualitat fisicoquímica de l’aigua presentava uns nivells dins de la normalitat, el nostre tram de riu mostrava  símptomes de malaltia degut a  la presència dels següents bioindicadors: sangoneres (anèlid), ancylus (mol·lusc gasteròpode) i larves d’efimeròpters (insecte).

La propera inspecció serà realitzada a la primavera pels alumnes de 2n d’ESO.

Escola verda
Escola verda
Escola verda
Escola verda
European Commission
ECHE
Copyright © 2010 - C/ Sant Josep, 110-112 - 08700 Igualada - Nota legal