La senyora Maria Teresa Cuadras Torrents, experta en temes financers i voluntària d’EFEC (educació financera a les escoles de Catalunya) va fer un taller als nostres alumnes de 3 d’ESO i els va fer reflexionar sobre la importància de… «ADMINISTRANT ELS TEUS DINERS». 

Estem segurs que aquest taller serà molt útil per als alumnes en un futur!