Aquest segon trimestre els alumnes de l’etapa de Primària de l’Acadèmia Igualada han començat a treballar amb un nou instrument de treball, l’Ipad. L’Acadèmia es suma a l’ús d’aquesta eina clau per facilitar l’aprenentatge i millorar l’ensenyament en una societat cada vegada més canviant. L’escola és conscient de la necessitat d’atorgar als alumnes el protagonisme que es mereixen , fent-los partícips del seu propi procés d’aprenentatge. L’ús de les TIC a l’aula els permetrà desenvolupar  les destreses necessàries per convertir-los en persones responsables, crítiques, autònomes i creatives a la vegada que facilitarà l’atenció a la diversitat i el treball amb alumnat amb necessitats educatives especials.

El projecte, que s’ha inaugurat coincidint amb la celebració de la Setmana de les Matemàtiques, està dissenyat com a “one to many” amb un carro itinerant que compartirà tota l’etapa d’Educació Primària. La rebuda per part dels alumnes ha estat excepcional, mostrant un alt grau d’implicació i motivació.

Pel centre no només és important dotar les instal·lacions de les eines TIC adequades, sinó també el procés de formació que reben els docents, per la qual cosa el professorat ja ha realitzat una formació prèvia i representants de la comissió van poder assistir a l’esdeveniment educatiu d’Apple  ‘Apple Education Summit’ que va tenir lloc a Londres la setmana passada, on van poder compartir experiències i preparar activitats amb mestres d’altres països d’arreu d’Europa.