Política de qualitat

L’Acadèmia Igualada, amb el seu sistema de qualitat, vol donar lloc a una cultura basada en uns principis, els quals han de recollir el compromís d’oferir un servei excel·lent, que ha de ser la base per millorar la competitivitat. Aquesta millora només s’aconseguirà amb la participació, involucració i dedicació de la direcció i de tot el personal del centre en el desenvolupament i funcionament eficaç del nostre sistema de qualitat.

En base al Projecte Educatiu del Centre, el compromís de l’Acadèmia Igualada amb els seus clients és oferir un servei excel·lent, oferint una formació que satisfaci les necessitats dels alumnes i les necessitats de l’empresa vers la competència professionals des seus treballadors. D’aquesta forma podrem aconseguir el nivell de professionalitat especialitzat adequat, per tal de que la inserció i reinserció al mon laboral sigui el més ajustat possible a les exigències del mercat de treball. Els alumnes, i en alguns casos, l’empresa, són usuaris de la nostra formació, i el mecanisme de satisfacció del client, requereix aconseguir una bona satisfacció dels usuaris.

Per tot això la Direcció de l’Acadèmia Igualada ha decidit implantar un Sistema de Qualitat d’acord amb el definit en la norma de referència UNE-EN-ISO-9001, per respondre a les expectatives dels seus clients en relació a la qualitat i com a eina bàsica de millora contínua. Els principis bàsics de la Política de Qualitat de l’Acadèmia Igualada són els següents:

 1. Proporcionar una formació adreçada cap a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats i les expectatives de les nostres disciplines, tant del professorat com de l’alumnat i de la societat en general.
 2. Utilitzar de manera òptima tots el recursos tècnics, econòmics i humans disponibles a l’abast per desenvolupar de manera satisfactòria les activitats docents.
 3. Establir els protocols necessaris per detectar els problemes en el funcionament administratiu, acadèmic i de gestió, a fi de cercar i habilitar els procediments de
  millora que s’escaiguin.
 4. Vetllar perquè els procediments que s’estableixin quant a la gestió i la docència siguin adequats a les característiques i als objectius del nostre centre.
 5. Estimular la formació continuada del personal del centre i habilitar els canals adients perquè ho pugui portar a terme.
 6. Suggerir i donar suport a les mesures necessàries per aconseguir unes condicions laborals que es corresponguin amb la responsabilitat acadèmica i social que realitza el personal del centre.
 7. Assegurar que la política orientada a vetllar per la qualitat i l’excel·lència sigui coneguda i seguida pel personal del centre.
 8. La satisfacció dels clients, el respecte pels demés i la millora contínua de l’eficàcia dels processos dels sistema qualitat que integren els valors del centre.
 9. La Direcció és compromet a complir amb els requisits legals i reglamentaris.
 10. El compromís de l’escola amb la natura i el medi ambient ens fa participar amb un projecte propi “l’Aigua i la Vida” a la xarxa d’Escoles Verdes. El compromís de l’escola amb la societat queda reflectit amb el projecte com escola UNESCO “Dóna’m un cop de mà”, i la distinció d’escola amiga del Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 11. La Direcció es compromet a introduir les TAC al centre per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació tecnològica.

 

Direcció General

09/10/2014

});