El taller de prevenció en el consum de tabac i alcohol s’ha adreçat als adolescents de 1er d’ESO i ha pretès informar sobre els efectes que aquestes substàncies tenen en el cos. El consum de tabac i alcohol generen problemes de salut pública, a nivell sanitari, econòmic, social i ambiental. Des del taller s’ha pretès treballar la prevenció i abandonament de l’hàbit tabàquic i en el cas de l’alcohol incidir en accions per afavorir el coneixement de riscos i les conseqüències associades a un ús inadequat del mateix.

El taller ha aplegat un seguit d’activitats per treballar diferents aspectes de prevenció sobre la salut dels joves. Matèries com la prevenció en el consum de drogues, de tabac i d’alcohol, els primers auxilis, les relaciones igualitàries i la imatge corporal s’han tractat en el taller.