Aquesta setmana hem conegut els bolquers ecològics a didàctica. Què té a veure això amb aquesta assignatura? Doncs bé vam separar dos grups, un grup va anar a la biblioteca a llegir un documents sobre el tema i destacar-ne les idees principals, mentre l’altre grup es va quedar a classe parlant sobre els bolquers de tela, veient un vídeo i practicant com es posaven aquests a les nines col·laboradores. Qui va aprendre més?

… després vam posar l’activitat en comú, i ens vam demostrar com l’experiència ajuda en la construcció del coneixement.  Això ho hem estat parlant i reflexionant aquests dies, i hem comprès la importància dels aprenentatges significatius, és a dir, que els nens aprenguin més a través de les vivències i experiències, i no pas a través de lliçons teòriques i memorístiques.