Els nostres alumnes de 3er de primària han treballat al llarg de diferents sessions l’oralitat i han culminat aquesta feina amb una exposició oral dels seus treballs monogràfics davant dels seus companys.

Ser competent en la compressió de textos orals, suposa ser capaç d’escoltar i comprendre. Abans de fer l’exposició, es va treballar i practicar aquestes dues capacitats. A la vegada l’oralitat ha estat un exercici per expressar-se de forma fluida en públic, vèncer la timidesa, elaborar textos orals descriptius o explicatius, vocalitzar adequadament tot el discurs i, acompanyar i treballar el llenguatge no verbal que acompanya l’exposició. L’experiència ha estat molt enriquidora i ja estem preparant una nova exposició oral.