Educació primària

El fet que els nens i nenes treballin de manera cooperativa fa que desenvolupin habilitats i competències socials que els seran útils pel seu futur

Innovació

Treballem per donar continuïtat als projectes iniciats en l'etapa d'Infantil perquè, assumint noves competències i coneixements, els nostres alumnes segueixin assegurant el seu desenvolupament personal i social.

Utilitzem una pedagogia viva que busca la innovació contínua. Promovem hàbits de responsabilitat i gust per l’aprenentatge. Treballem amb projectes, racons, tallers i treballs cooperatius. Tenim programes concrets basats en les intel·ligències múltiples.

primaria

Valors i metodologia

 Fem un seguiment personalitzat de tots els alumnes per fer-los créixer amb autoestima i autonomia.

  • Treballem l'intel·ligència emocional.
  • Treballem algunes àrees amb grups desdoblats i reduïts: llengües, matemàtiques...
  • En algunes sessions d’aprenentatge, atenem els alumnes amb dos professors dins l’aula, per tal d’ajudar-los a superar dificultats: Arts and Crafts, Programa Motriu…
  • Ens comuniquem amb les famílies a través de les entrevistes personals i les reunions amb el grup-classe, plataforma digital...
  • El departament psicopedagògic permet orientar el professorat i les famílies en la tasca educadora.
primaria-2

Treball

El fet que els nens i nenes treballin de forma cooperativa fa que desenvolupin habilitats i competències socials que els seran molt útils pel seu futur. Gràcies als càrrecs en el treball cooperatiu els ajudem a descobrir les seves fortaleses i els donem les eines per superar les seves dificultats.

La cultura del pensament, des de fa uns anys, forma part de la nostra metodologia. Aprendre i ensenyar a pensar de forma concreta, sistemàtica i organitzada és una prioritat a la nostra escola. D’aquesta manera tenim alumnes més reflexius, amb pensaments estructurats, més autonomia, més domini del llenguatge, més capacitat per crear productes, capaços d'entendre diferents punts de vista, a explicar els processos i a documentar l’aprenentatge.

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres

});