ESO

La cultura del pensament ens permet formar a persones crítiques i compromeses

La finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i, esdevinguin persones capaces d’intervenir activament, i de forma crítica, en una societat plural, diversa i en canvi continu.

Respectem

Realitzem un acompanyament i una orientació psicopedagògica. Oferim un equip de mediació en la resolució de conflictes i, reforcem l’atenció individualitzada i les necessitats educatives especials. La Comissió d’Atenció a la Diversitat elabora plans individualitzats adequant el currículum segons les necessitats i, permet als alumnes aconseguir els objectius. Oferim un servei d’horari de dubtes gratuït.

Busquem la relació i constant actualització, per tal d’oferir una educació integral de totes les capacitats i valors, desenvolupant uns aprenentatges creatius i de col·laboració.

Desenvolupem a cada curs un Pla de Formació amb visites i activitats científiques i literàries.

Estem desenvolupant el nostre programa “Design for Change”, que busca incidir de forma directa i pro activa en l’entorn en projectes dissenyats pel mateix alumnat.

diversitat
metodes-innovadors

Recursos

Fem un seguiment personalitzat de tots els alumnes per fer-los créixer amb autoestima i autonomia.

Treballem les matemàtiques de manera atractiva, viva i desafiant.

Science Bits, propostes didàctiques que ajuden a transmetre les ciències i, motiven els estudiants a desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment. Es centra en el desenvolupament de les competències bàsiques amb una gran quantitat de continguts multimèdia interactius.

Lego Mindstorms, un recurs per construir, programar robots i superar els reptes plantejats.

Fomentem l’emprenedoria i la recerca de l’alumnat.

Oferim l’espai i el temps perquè els alumnes puguin expressar la seva creativitat mitjançant l’art, i siguin competencials amb l’activitat de Home Economics.

Assessorament

Al final de l’etapa, a l'Acadèmia Igualada oferim assessorament individualitzat per tal que l’alumne pugui continuar la seva vida acadèmica, tenint en compte les seves inquietuds i aptituds.

assessorament

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres

});