CFGS

Educació infantil

CFGS Educació infantil
Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Tota la formació necessària per educar, programar, intervenir i avaluar programes d’atenció a la infància, des del desenvolupament socioafectiu dels nens, fins el llenguatge musical, passant pel joc infantil, la psicomotricitat, l’empresa i iniciativa emprenedora i altres assignatures pràctiques.

Podràs treballar en llars d’infants de 0 a 3 anys o bé d’auxiliar a P3 a les escoles.

O en projectes d’atenció a la infància, ludoteques, en activitats extraescolars i de temps de lleure, recolzament escolar, atenció integral a unitats familiars,…

  • Activitats lúdiques amb infants
  • Assignatures de caràcter teoricopràctic
  • Pràctiques a Londres
  • Xerrades i sortides
  • Jornades interprofessionals
  • Orientació professional
  • El nostre bloc

Informació pràctica

Durada: 2.000 hores (2 cursos)

Horari: Matí de 7:45 a 13:15h

Formació en el centre: 1.617 hores

Formació en centres de treball: 383 hores

Sortides

Món laboral

Universitat: Educació Infantil i Primària, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Educació social, Infermeria, Logopèdia, Podologia, Teràpia ocupacional, Treball social, Turisme.

Mòduls

Durant aquests dos anys es cursaran els següents crèdits:

Didàctica de l’educació infantil

Autonomia personal i salut infantil

El joc infantil i la seva metodologia

Expressió i comunicació

Desenvolupament cognitiu i motriu

Desenvolupament socioafectiu

Habilitats socials

Intervenció amb famílies i atenció en menors

Primers auxilis

Materials i tècniques plàstiques

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa innovadora

Projecte d’atenció a la infància

Formació en centres de treball

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres

});