Els alumnes de CFGM de conducció d’activitats fisicoesportives de l’Acadèmia van realitzar la seva acampada al terme municipal de la Llacuna. L’activitat va anar acompanyada pel desenvolupament del senderisme, l’orientació amb mapa, i tècniques d’acampada. L’activitat ha permès treballar les capacitats i valors com són l’autonomia, la responsabilitat, l’esforç, el treball en equip i la presa de decisions.

L’acampada va ser tot un èxit; la meteorologia va ser favorable; es va poder aplicar els diversos coneixements treballats a classe i millorar la dinàmica del grup.