Els darrers anys, l’educació està experimentant uns canvis molt important, amb la introducció de noves metodologies, i la utilització de noves eines a l’aula,…