Els alumnes de 2n de l’AAFE de l’Acadèmia han treballat els esports amb implements. La pedagogia del joc ens dona molts recursos i possibilitats amb aquest esport. L’activitat ens permet introduir jocs col·lectius, fomentant la col·laboració i els aspectes creatius, la competitivitat. A la vegada el joc és vist com una eina, com un mitjà per treballar els aspectes de relació social entre els companys.