La física és sovint vista únicament com a una activitat basada en el laboratori, i divorciada del ‘món real’. Un remei en forma d’exercici de física a l’aire lliure permet als estudiants portar una mica de física fonamental al camp, en aquest cas al Parc Central, tant com a part del currículum normal o com a activitat de club de ciència. La feina pràctica fora del laboratori i de l’aula pot requerir una mica més d’organització, com complir amb les regulacions de salut i seguretat relacionades amb excursions
escolars al camp, però els esforços valen la pena i l’alumne ha gaudit i experimentat amb el càlcul de velocitats.