Objecte

El concurs fotogràfic ‘La foto dels 75 anys’ té per objectiu obtenir fotografies que representin els 75 anys de l’Acadèmia Igualada i mostrin una visió personal de l’aniversari de l’escola, on s’inclogui algun element en relació a l’escola, experiències viscudes, alumnes,…

Participants

En el concurs hi podrà participar tot l’alumnat, pares/mares i avis/àvies del centre. 

Característiques de les fotografies

Es podran presentar un màxim de dues fotografies per participantles quals han de ser obra de l’autor/a i han de tenir caràcter inèdit. Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, que no siguin alumnes de l’escola, caldrà aportar la seva autorització per escrit.

*Podeu aprofitar el dia de Portes Obertes per fer fotos dins de l’escola.

Format

El format és lliure i cada obra haurà des ser impresa en una mida 15 cm x 20 cm. Les fotografies podran ser en vertical o horitzontal, en blanc/negre o color.

S’haurà de tenir guardada la versió digitalen format jpg. Es recomana una dimensió mínima de 3.000 píxels en previsió de la seva publicació en suport imprès.

Enviament

Les fotografies es faran arribar a secretaria en un sobre i amb les següents dades personals tancades en un altre sobre al seu interior: nom, cognoms, mail itelèfon de contacte. S’haurà d’escriure un pseudònim en el sobre gran. El concurs finalitzarà el 17d’abril de 2015.

Selecció de les fotografies

Una comissió formada per tres membres del professorat, un representant de direcció i un fotògraf professional,farà la selecció de la fotografia finalista.

  • Les votacions es duran a terme el 20 de maig de 2015.
  • Lesfotografies guanyadores es faran públiques el 21d’abril de 2015.
  • L’exposició de fotos es farà durant el mes de maig al vestíbul de l’escola i a la Sala d’Exposicions de la Biblioteca d’Igualada.
  • El lliurament de premis serà el dia de l’activitat de cloenda de l’escola.

Premis

  • La fotografia guanyadora serà la imatge del’activitat de cloenda de l’escolai serà premiada amb una càmera de fotos GOPRO.

Difusió de les fotografies

Les fotografies presentades es publicaran a la web i a les xarxes socials de l’Acadèmia, indicant el nom del seu autor/a. La fotografia guanyadora serà la imatgede l’activitat de Cloenda de l’escola, tant en suport web com imprès, i se’n farà difusió indicant el nom del seu autor/a.

Retorn de les obres

Les obres es retornaran a secretaria a partir del 15 de setembre de 2015.

La participació en el Concurs implica l’acceptació d’aquestes bases