Objecte

El concurs fotogràfic ’75 anys de fotos’ té per objectiu obtenir fotografies que representinels 75 anys de l’Acadèmia Igualada idonar a conèixer una visió personal de l’aniversari de l’escola, on s’inclogui algun element en relació a l’escola, experiències viscudes, alumnes,…

 

Qui pot participar-hi?

El concurs està obert a tot l’alumnat, pares, mares o familiars del centre, el professorat i el personal d’administració i serveis.

 

Característiques de les fotografies

Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies, les quals han de ser obra de l’autor/a i han de tenir caràcter inèdit. Si a les fotografies hi apareixen persones identificables que no siguin alumnes de l’escola, caldrà aportar el seu consentiment per escrit.

 

Format

Cada obra ha des ser impresa en una mida15 cm x 20 cm.

S’haurà de tenir guardada la versió digitalen format jpg. Es recomana una dimensió mínima de 3.000 píxels en previsió de la seva publicació en suport imprès.

 

Tramesa

Les fotografies es faran arribar a secretaria en un sobre tancat i amb les següents dades personals: nom, cognoms, mail itelèfon de contacte.

El termini de presentació de fotografies finalitza el 31 d’abril de 2015.

 

Premis

  • La fotografia guanyadoraserà publicada a les xarxes socials de l’escola i serà la imatge del cartell del festival de final de curs i serà premiada amb una sessió de fotografia al Noguera/càmera de fotos.
  • La segona classificada, rebrà un premi de _________.
  • I la tercera classificada rebrà un premi de _________ .

 


Selecció de fotografies

Una comissió de selecció formada per tres membres del professorat, un representant de direcció i un fotògraf professional,farà una selecció de3 finalistes, que es publicaran el dia 3 de Maig de 2015.

  • Les votacions es duran a terme el 2 de maig de 2015.
  • Lesfotografies guanyadores es faran públiques el 3 d’abril de 2015.
  • L’exposició de fotos es farà el mes de maig al vestíbul de l’escola.
  • El lliurament de premis serà el dia del Festival de l’escola.

 

Difusió de les fotografies

La fotografia guanyadora serà la imatge del Cartell del Festival, tant en suport web com imprès, i se’n farà difusió indicant el nom del seu auto/a.

Les fotografies presentades es publicaran a la web i a les xarxes socials de l’Acadèmia, indicant el nom del seu autor/a.

La participació en el Concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

Retorn de les obres

Les obres es retornaran a secretaria a partir de l’1 el setembre de 2015.