La setmana vinent, per la celebració de la festivitat de Sta. Cecília (patrona de la música), celebrarem la Setmana de la Música, enguany dedicada als ‘estils musicals’.

Aquest any la Setmana de la Música inclou un excepcional concurs musical. Els alumnes que vulguin participar s’hauran de descarregar la butlleta de participació que conté 5 preguntes amb tres opcions de resposta. S’ha de marcar amb una ‘X’ la resposta correcta per a cada pregunta formulada.

Les butlletes (només s’acceptarà una butlleta participant per alumne) es podran deixar a la caixa ‘Concurs musical’ que trobareu a secretaria del dilluns 16 de novembre fins al divendres 20 de novembre.

Les butlletes que tinguin totes les respostes correctes entraran al sorteig de 2 entrades dobles al concert Familiar ‘Cobla 2.0’ que tindrà lloc el dia 14 de febrer a les 12h al Palau de la Música Catalana.

Es consideraran nul·les:

–      Les butlletes sense nom i cognoms.

–      Les butlletes amb més d’una resposta per pregunta.

–      Les butlletes amb respostes poc clares i/o confuses.

–      Les butlletes entregades fora del termini (del 16 al 20 de novembre)

El resultat del concurs es farà públic el dimarts 24 de novembre de 2015.