Durant aquest trimestre, els  i les alumnes de 1r de batxillerat han creat a filosofia un partit polític a partir d’una ODS, elaborant propostes reals i potenciant la seva capacitar de debat, crítica i creativa.