Durant els mesos de desembre a febrer es posa en marxa la campanya RCiclejoguina (http://www.r-ciclejoguina.org/). Per aquest motiu a l’escola hi haurà uns contenidors específics per facilitar la recollida selectiva de joguines i petits aparells elèctrics i electrònics, on l’alumnat i tot el col·lectiu escolar (pares i mares, professorat, personal d’administració, etc.) podran dipositar les joguines, velles o espatllades que funcionin amb piles, així com petits aparells elèctrics i electrònics en desús. D’aquesta manera contribuïm a una gestió correcte d’aquests residus.

Agraïm la vostra col·laboració