L’Acadèmia, en la seva voluntat de millorar i fer accessible els estudis de Formacio Professional a tothom, ha creat juntament amb altres centres de Catalunya la UNIÓ DE CENTRES OBERTS DE CATALUNYA (UCOC.es). Una associació de Centres Oficials de CFGM i CFGS que s’han unit per poder oferir els seus títols oficials en la modalitat online.

Els centres que formem part de la UCOC.es, estem avalats per una llarga experiència en la formació reglada presencial i estem autoritzats per la Generalitat de Catalunya per a ensenyar la formació professional a distància amb capacitat d’impartir i examinar als nostres alumnes per a la consecució del Títol Oficial de Cicles Formatius que decideixin realitzar.

El nostre gran repte i també objectiu, és arribar a estudiants de tot l’Estat espanyol, els quals, per horaris de treball o per circumstàncies familiars els hi és impossible ser presents a l’aula. L’eliminació de les barreres físiques i temporals per mitjà dels cursos per via online dels Títols Oficials de Formació Professional de Grau Mig o Grau Superior suposa obrir el camí d’una nova formació, a través d’una metodologia a distància.

Per començar la nostra oferta és la següent: CFGS d’Administració i Finances (LOE), CFGS de Desenvolupament d’aplicacions web (LOE), CFGS d’Educació Infantil (LOE), CFGS de Gestió Comercial i Marketing (LOGSE).