A l’Acadèmia des de fa tres anys, realitzem un intercanvi de llibres aprofitant la diada de Sant Jordi. L’objectiu de l’escola, és recuperar aquells llibres que tots tenim a casa i que ja hem llegit o que per diferents motius no tenim prou espai per guardar, per intercanviar-los amb els nostres companys d’escola. Amb aquesta idea volem posar a disposició de tots els membres de la comunitat escolar, llibres de forma gratuïta i, així, poder satisfer la nostra afició a la lectura. La trobada es va organitzar al pati de l’escola, on alumnes i pares van poder accedir lliurament a la tria. Les parades estaven classificades per temàtiques i per edats. Amb aquesta iniciativa a més de fomentar la lectura pretenem contribuir com escola verda al medi ambient, gràcies al reciclatge que donem als llibres.