La setmana passada, els alumnes de 1er de batxillerat de l’Acadèmia van assistir a una xerrada a càrrec de Magí Senserrich, sobre com parlar en públic.

Durant la conferència, se’ls hi va oferir als alumnes tot un seguit de consells per a les presentacions orals dels seus futurs Treballs de recerca que es duran a terme el proper curs.

Ser competent en la compressió de textos orals, suposa ser capaç d’escoltar i comprendre. L’orador va recordar que abans de fer l’exposició, s’ha de treballar i practicar aquestes dues capacitats. A la vegada l’oralitat ha de ser un exercici per expressar-se de forma fluida en públic, vèncer la timidesa, elaborar textos orals descriptius o explicatius, vocalitzar adequadament tot el discurs i, acompanyar i treballar el llenguatge no verbal que acompanya l’exposició. Molts dels alumnes van sortir amb la sensació d’estar més preparats per defensar les seves futures exposicions orals.