El nens i nenes de M2 ens endinsem en la cultura del pensament comparant la tardor i l’hivern a través d’un DIAGRAMA DE VENN.