A l’educació infantil es dóna molta importància a la manipulació d’objectes. Durant els primers anys de vida cal aportar als infants elements per a la manipulació com una forma eficaç per tal que activin les seves àrees del cervell. Això vol dir, que fem bé quan atorguem als infants el protagonisme amb les activitats que li proposem i quan li proporcionem materials per a la manipulació i exploració amb el convenciment que tocant, manipulant i explorant els infants aprenen.