Durant el primer trimestre del curs, els alumnes de 6è de primària, han treballat les comunitats autònomes d’Espanya mitjançant un projecte interdisciplinari. S’han integrat…