Entendre l’art va més enllà de reconèixer estils artístics i tècnics de les obres del passat. Per això a Ciències Socials de 2ESO hem transformat…