Els alumnes de 2n de primària han començat a treballar l’expressió escrita amb l’app Pages. L’expressió escrita implica un suport i un sistema de representació…