Els alumnes de 2n de primària han començat a treballar l’expressió escrita amb l’app Pages. L’expressió escrita implica un suport i un sistema de representació gràfica del llenguatge. A diferència del llenguatge oral, l’expressió escrita té la qualitat de fixar el missatge i mantenir-lo en el temps. El procés d’escriptura implica un coneixement del funcionament del sistema d’escriptura per tal d’establir les relacions entre els signes gràfics i el que representen. Aquests coneixements es desenvolupen durant els primers cursos. Utilitzant els ordinadors familiaritzem els alumnes amb el teclat, eina present a tots els llars i a l’escola, i fem que aquesta tasca sigui més divertida i atractiva.