La setmana passada es va impartir a l’Acadèmia diferents tallers sobre educació emocional als alumnes de 1r d’ESO. A càrrec d’una psicòloga especialitzada en adolescència i  gestió de les emocions, els alumnes es van mostrar molt participatius i oberts a expressar les seves inquietuds envers les emocions que senten i com les gestionen. El missatge que es va voler donar va ser que no es pot escollir sentir una emoció, però sí que es pot escollir com gestionar-la.

Estem convençuts que treballar conceptes com la comunicació, les emocions, les relacions interpersonals, la resolució dialogada dels conflictes, dóna als joves un bagatge per la socialització i una bona base pel seu propi autoconeixement i pel coneixement dels altres.

 Als adolescents els hem d’ajudar a trobar bons camins per respondre a les situacions de conflicte i gestionar de manera positiva els problemes que sorgeixen de la convivència entre companys. 

El taller va tenir una bona acollida i els alumnes van aprendre diferents maneres de gestionar les seves emocions.