Durant la setmana de les lletres, els alumnes de 1er i 2n d’ESO han participat en un taller de teatre dirigit per una ex-alumne de l’escola. Treballar el gènere teatral permet potenciar la capacitat interpretativa, amb l’expressió verbal i corporal, així com conèixer i reconèixer les diferents emocions que poden sentir i motivar la nostra capacitat d’imaginar noves realitats.