Els alumnes de 6è van començar a treballar el tema de la Reproducció a través del mètode de projectes, que té com a eix principal el treball cooperatiu i que es treballa de manera interdisciplinària amb les altres matèries.