Els alumnes de 3r d´ E. Primària de l’Acadèmia Igualada hem
realitzat l’ activitat “Visita la ludoteca d´Igualada” que consisteix en
donar a conèixer jocs de taula cooperatius i la tipologia d´aquests.
Es vam dividir en grups per tal de jugar amb diferents jocs de regles
cooperatius i després fer una posada en comú.