Amb l’inici de curs han arribat a l’Acadèmia els nous auxiliars de conversa nord-americans. L’objectiu que cerquem a l’Acadèmia és potenciar la competència comunicativa en llengua anglesa mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa nadius. Aquests han de representar una referència lingüística i cultural i la seva col·laboració amb els departaments didàctics ha de tenir una incidència considerable en la millora de la comunicació en anglès.

La seva tasca educativa al llarg del curs serà com en els anys anteriors donar suport lingüístic a les activitats programades pel tutor d’aula. L’aprenentatge a través de l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal. La conversa activa entre l’auxiliar i petits grups d’alumnes és la clau de l’èxit.