L’Acadèmia Igualada, conscient del canvi de paradigma que es viu a l’ensenyament en l’àmbit mundial, va fer un estudi sobre les diferents metodologies d’arreu del món per poder valorar quina era la millor per als seus alumnes.
Després de molts debats, l’equip educatiu va arribar a la conclusió que calia una metodologia que ensenyés als alumnes a saber pensar i fer del seu pensament un pensament visible, de manera que, en el futur, poguessin resoldre problemes amb eficàcia, prendre decisions ben meditades i gaudir de
tota una vida d’aprenentatge.
Va ser quan vàrem incorporar el Projecte Empremta, la cultura del pensament que ve de la mà del Projecte Zero de la Universitat de Harvard (2008). L’equip directiu es va desplaçar als EUA per veure de primera mà, les escoles capdavanteres en l’aplicació de la cultura del pensament i la consolidació dels coneixements de la neurociència a l’aula. Com l’alumne incorporava el llenguatge, les rutines i les destreses de pensament aprenent d’una manera motivadora i activa a estructurar el seu pensament, a fer-lo visible i millorant els aprenentatges del continguts curriculars. Els alumnes feien connexions,
construïen explicacions, compartien idees i aprenien amb el moviment i la interacció. Feien que el seu treball fos col·laboratiu i guanyessin en autonomia persona i intel·lectual.
Des de fa dos anys, l’escola s’està formant en aquesta metodologia de pensament. Tot l’equip educatiu és conscient de la importància del seu rol en el desenvolupament d’aquesta metodologia innovadora a l’aula. El seu paper com a orientador és fonamental, però sobretot com a realimentador, incentivant els
alumnes quan demostren que els seus processos de pensament estan evolucionant i ajudant-los a progressar.
Amb el Projecte Empremta, l’Acadèmia promou que la cultura del pensament sigui en tot moment visible i part de les experiències quotidianes i habituals dels seus alumnes.