La nostra escola , i concretament els alumnes de 6è de Primària, ha estat escollida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a escola pilot del projecte LINGO, degut a l’alt nivell d’anglès de l’Acadèmia. Aquest projecte té com a objectius millorar la fluïdesa i la pronunciació dels alumnes en llengua anglesa.  Així doncs, l’alumne pot acabar veient la seva evolució al llarg de les sis setmanes que dura el projecte.

El projecte consisteix en un joc d’ordinador, on els alumnes han d’anar superant les diferents missions que se’ls hi plantegen. És per això que el joc permet crear als seus usuaris el seu propi avatar per anar superant les diferents etapes del joc. Per passar de nivell, l’alumne ha de repetir correctament les diverses frases que apareixen a la pantalla. Quan l’alumne ho ha repetit bé, amb una bona entonació i fluïdesa, aquest passa al següent nivell.

Cada alumne tindrà el seu propi usuari i contrasenya.  Aquest projecte es durà a terme íntegrament a l’escola, amb una seqüència de tres cops per setmana.

Si els resultats del projecte són bons, el programa s’incorporarà a la resta d’escoles de Catalunya.