Els alumnes de 1er de batxillerat de l’ Acadèmia Igualada, vàrem visitar el CRG situat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.  La visita de les instal·lacions i les pràctiques realitzades ens van permetre apropar-nos a la tasca que desenvolupen els científics d’arreu del món.

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) treballa per comprendre la complexitat de la vida, del genoma a la cèl·lula, fins a un organisme complet, i la seva interacció amb l’entorn. Tot això, mitjançant un equip multidisciplinari que connecta la biologia amb la física, les matemàtiques, la química i la medicina.

La part més interessant va ser la realització d’una pràctica de regulació de l’expressió gènica en el desenvolupament de cèl·lules mare neuronals, utilitzant les  tècniques  PCR i electroforesi. El treball realitzat ens va permetre constatar la importància de la investigació científica.