Desprès  dels  anys de formació i preparació acadèmica, arribarà el dia que els alumnes finalitzaran els seus estudis i s’hauran de plantejar l’entrada al món laboral, en la majoria dels casos això significarà passar per la presentació d’un currículum, la realització d’unes proves psicotècniques, les entrevistes…

Els alumnes de 2n de cicles formatius, han estat treballant aquests temes i, amb la intenció d’ajudar-los a actuar de la millor manera possible, s’ha proposat la simulació d’una entrevista una mica especial.

L’entrevistador era el Sr. Toni Jorba, director de l’escola, qui un cop fetes les entrevistes, ha pujat a l’aula, ha valorat  individualment a cada un dels alumnes entrevistats  i,  ha exposat aspectes importants que caldrà tinguin en compte, tant pel que es refereix a la comunicació verbal com a la no verbal.

Els alumnes han reconegut que tot i ser conscients que era una simulació, han passat nervis, però també han valorat positivament la iniciativa i els consells rebuts.

Esperem que tot plegat els hi sigui útil en un futur proper.