Els alumnes de CFGM d’Activitats Fisicoesportives per preparar-se adequadament al seu futur professional, van realitzar una sortida al Puig Aguilera, com a classe pràctica de conducció de grups a peu en un ambient un xic hivernal. Alumnes i professors, ben equipats per a la realització de la ruta, van posar en pràctica tot allò que havien après a nivell teòric. La sortida va ser un apartat més de la seva preparació com a futurs tècnics d’activitats fisicoesportives. L’orientació, el reconeixement dels diferents tipus de senders, la localització de diferents punts d’abastament d’aigües, i d’altres objectius es van poder posar en pràctica.