A infantil, dins de l’espai “la isla de la calma”, els alumnes s’han iniciat en la meditació, la
relaxació i el control de les emocions.