Com ja sabeu, els alumnes de l’Acadèmia tenim adoptat un tram del riu Anoia. Com és habitual, la classe de primer de batxillerat  ha realitzat la inspecció anual corresponent a la tardor.

La inspecció es basa en l’anàlisi de la qualitat biològica, fisicoquímica i hidromorfològica del riu.

Enguany, tot i que la qualitat fisicoquímica de l’aigua presentava uns nivells dins de la normalitat, el nostre tram de riu mostrava  símptomes de malaltia degut a  la presència dels següents bioindicadors: sangoneres (anèlid), ancylus (mol·lusc gasteròpode) i larves d’efimeròpters (insecte).

La propera inspecció serà realitzada a la primavera pels alumnes de 2n d’ESO.