Els darrers anys, l’educació està experimentant uns canvis molt important, amb la introducció de noves metodologies, i la utilització de noves eines a l’aula, com els ordinadors i les tauletes. Avui en dia, els alumnes són nadius digitals, i per tant, totes aquestes novetats no els incomoden gens, sinó tot el contrari. I en aquest context apareix la robòtica educativa, amb múltiples plataformes robòtiques i moltíssimes aplicacions informàtiques per aprendre programació i robòtica. Per aquest motiu l’Acadèmia hem posat en marxa al cicle mitjà la programació Scratch!. A 3r ens iniciem amb els blocs bàsics i a 4t aprofundim per assolir el repte de crear el nostre propi videojoc.