L’Acadèmia com escola UNESCO i amb col·laboració amb la fundació Save the Children, va organitzar la IXa Cursa Kilòmetres de Solidaritat per ajudar als nens del Sahel.

La cursa es va fer a l’exterior de l’escola i la intenció era despertar l’esperit crític i solidari dels alumnes per ajudar als infants més desfavorits. El recorregut variava segons l’edat de l’alumne, els quals van participar des dels més petits de P-3 fins els més grans de batxillerat i CFGS d’Educació Infantil. Tampoc podem oblidar-nos que era una cursa oberta per a tots els pares i mares que van voler acompanyar de forma solidària als seus fills.

Paral·lelament a la cursa es va fer una recollida voluntària de diners per destinar-los a la fundació Save the Children. L’import recollit podrà ser una ajuda per a mantenir els diversos projectes de protecció, educació, nutrició i salut que l’ONG està duent a terme al Níger, on enguany, la desnutrició que pateixen pot amenaçar de mort a un milió de nens.